Hoa sáp

 • Bó hoa sáp hình trái tim
  Mã hoa: HB824

  1,200,000 đ

 • Bó hoa sáp 100 bông hồng nhũ đẹp
  Mã hoa: HB823

  1,400,000 đ

 • Bó hoa sáp 100 bông hồng nhũ
  Mã hoa: HB822

  1,200,000 đ

 • Bó hoa hồng sáp đỏ 100 bông
  Mã hoa: HB813

  1,300,000 đ

 • Bó hoa hồng sáp trái tim 60 bông
  Mã hoa: HB812

  1,200,000 đ

 • Bó hoa hồng sáp đẹp 99 bông tặng bạn gái
  Mã hoa: HB811

  1,200,000 đ

 • Bó hoa sáp 99 bông hồng đỏ
  Mã hoa: HB807

  1,200,000 đ