Hoa sáp

 • Bó hoa sáp 30 bông hồng đỏ
  Mã hoa: HB821

  400,000 đ

 • Hộp hoa hồng sáp và gấu bông
  Mã hoa: HB817

  250,000 đ

 • Bó hoa hồng sáp nhũ 20 bông
  Mã hoa: HB816

  450,000 đ

 • Bó hoa sáp 5 bông, có túi
  Mã hoa: HB808

  250,000 đ