Hoa hướng dương

 • Hoa hướng dương
  Mã hoa: HB577

  650,000 đ

 • Hoa khai trương KT164
  Mã hoa: KT164

  3,000,000 đ

 • Hoa sinh nhật G590
  Mã hoa: G590

  990,000 đ

 • Bó hoa tặng sinh nhật
  Mã hoa: HB475

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi HB474
  Mã hoa: HB474

  1,500,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G554
  Mã hoa: G554

  1,200,000 đ

 • Giỏ hoa tặng sinh nhật
  Mã hoa: G101

  600,000 đ

 • Hoa mừng khai trương
  Mã hoa: KT148

  2,500,000 đ

 • Giỏ hoa chúc mừng G303
  Mã hoa: G303

  1,200,000 đ

 • Bó hoa kết hợp HB484
  Mã hoa: HB484

  650,000 đ

 • Bó hoa chúc mừng
  Mã hoa: HB492

  390,000 đ

 • Hoa chúc mừng đẹp
  Mã hoa: KT150

  1,980,000 đ

 • hoa bó sinh nhật Hb337
  Mã hoa: HB337

  260,000 đ

 • Hoa khai trương KT136
  Mã hoa: KT136

  1,400,000 đ

 • Hoa khai trương KT126
  Mã hoa: KT126

  850,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp nhất KT113
  Mã hoa: KT113

  1,400,000 đ