Hoa hồng môn

 • Hoa khai trương đẹp nhất KT113
  Mã hoa: KT113

  1,400,000 đ

 • Shop hoa tươi G433
  Mã hoa: G433

  800,000 đ

 • Shop hoa tươi G425
  -10%
  Mã hoa: G425

  850,000 đ

 • Hoa khai trương KT126
  Mã hoa: KT126

  935,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương đẹp 2017
  Mã hoa: KT137

  1,450,000 đ

 • Giỏ hoa tặng khách hàng G300
  Mã hoa: G300

  770,000 đ

 • Giỏ hoa chúc mừng G62
  Mã hoa: G62

  671,000 đ

 • Hoa tươi tặng sinh nhật G144
  Mã hoa: G144

  670,000 đ

 • Giỏ hoa tươi đẹp G402
  Mã hoa: G402

  704,000 đ

 • Giỏ hoa G403
  Mã hoa: G403

  599,500 đ

 • Giỏ hoa tặng sinh nhật G57
  Mã hoa: G57

  1,200,000 đ

 • Bình hoa lan hồ điệp Bi13
  Mã hoa: Bi13

  1,200,000 đ

 • Bình hoa tặng sinh nhật Bi15
  Mã hoa: Bi15

  3,000,000 đ

 • Giỏ hoa chúc mừng G96
  Mã hoa: G96

  1,100,000 đ

 • Bình lan hồ điệp G18
  Mã hoa: G18

  1,875,000 đ

 • Bình hoa địa lan Bi03
  Mã hoa: Bi03

  900,000 đ