• Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi HB591
  -5%
  Mã hoa: HB591

  684,000đ

  650,000 đ

 • Giỏ hoa G603
  -5%
  Mã hoa: G603

  894,000đ

  850,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97

  722,000đ

  650,000 đ

 • Giỏ hoa tươi đẹp G428
  -5%
  Mã hoa: G428

  1,052,000đ

  1,000,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa hồng ohara HB598
  Mã hoa: HB598

  4,000,000 đ

 • Bó hoa hồng kem
  Mã hoa: HB599

  1,200,000 đ

 • Hoa sinh nhật HB583
  Mã hoa: HB583

  500,000 đ

 • Bó hoa hồng kem HB601
  Mã hoa: HB601

  750,000 đ

 • Bó hoa hồng đỏ HB597
  Mã hoa: HB597

  4,500,000 đ

 • Bó hoa hồng kem, hồng sen
  Mã hoa: HB600

  1,200,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB477

  1,350,000 đ

 • Giỏ hoa tặng sinh nhật
  Mã hoa: G101

  600,000 đ

 • Hoa sinh nhật G590
  Mã hoa: G590

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa hồng đỏ
  Mã hoa: G552

  700,000 đ

 • Hoa và chocolate G605
  Mã hoa: G605

  950,000 đ

 • Giỏ hoa chúc mừng G198
  Mã hoa: G198

  2,000,000 đ

 • Hoa sinh nhật G594
  Mã hoa: G594

  650,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G327
  Mã hoa: G327

  600,000 đ

 • Giỏ hoa G603
  -5%
  Mã hoa: G603

  894,000đ

  850,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương rẻ KT96
  Mã hoa: KT96h

  500,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương KT156
  Mã hoa: KT156h

  1,100,000 đ

 • Hoa khai trương KT161
  Mã hoa: KT161h

  1,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT18
  Mã hoa: KT18h

  1,150,000 đ

 • Kệ hoa chúc mừng KT31
  Mã hoa: KT31h

  1,450,000 đ

 • Đặt hoa khai trương | Gửi điện hoa khai trương
  Mã hoa: KT46h

  1,250,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97h

  722,000đ

  650,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT45
  Mã hoa: KT45h

  1,050,000 đ