• Đặt hoa khai trương | Gửi điện hoa khai trương
  -15%
  Mã hoa: KT46

  1,588,000đ

  1,350,000 đ

 • Bó hoa tươi
  -10%
  Mã hoa: HB483

  666,000đ

  600,000 đ

 • Hộp hoa hồng và chocolate
  -10%
  Mã hoa: G89

  1,111,000đ

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa sinh nhật đẹp G201
  -10%
  Mã hoa: G201

  1,722,000đ

  1,550,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT18
  -10%
  Mã hoa: KT18

  1,388,000đ

  1,250,000 đ

 • Bó hoa hồng - Dienhoa24h
  Mã hoa: HB461

  450,000 đ

 • Bó hoa tươi
  -10%
  Mã hoa: HB483

  666,000đ

  600,000 đ

 • Hoa sinh nhật HB583
  Mã hoa: HB583

  650,000 đ

 • Hoa sinh nhật HB584
  Mã hoa: HB584

  4,500,000 đ

 • Bó hoa hồng ohara
  Mã hoa: HB85

  3,000,000 đ

 • Hoa sinh nhật HB582
  Mã hoa: HB582

  600,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB579

  600,000 đ

 • Bó hoa hồng HB576
  Mã hoa: HB576

  800,000 đ

 • Hoa sinh nhật G594
  Mã hoa: G594

  500,000 đ

 • Hoa sinh nhật G598
  Mã hoa: G598

  600,000 đ

 • Hoa sinh nhật G593
  Mã hoa: G593

  900,000 đ

 • Hoa sinh nhật G590
  Mã hoa: G590

  990,000 đ

 • Hoa sinh nhật G597
  Mã hoa: G597

  650,000 đ

 • Giỏ hoa sinh nhật G592
  Mã hoa: G592

  800,000 đ

 • Hoa sinh nhật G596
  Mã hoa: G596

  800,000 đ

 • Hoa sinh nhật G595
  Mã hoa: G595

  550,000 đ

 • Hoa khai trương KT163
  Mã hoa: KT163h

  5,000,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT141
  Mã hoa: KT141h

  1,600,000 đ

 • Kệ hoa khai trương đẹp KT23
  Mã hoa: KT23h

  2,490,000 đ

 • Đặt hoa khai trương | Gửi điện hoa khai trương
  -15%
  Mã hoa: KT46h

  1,588,000đ

  1,350,000 đ

 • Hoa khai trương KT162
  Mã hoa: KT162h

  2,200,000 đ

 • Hoa khai trương KT161
  Mã hoa: KT161h

  1,500,000 đ

 • Hoa khai trương KT157
  Mã hoa: KT157h

  1,290,000 đ

 • Hoa khai trương KT05
  Mã hoa: KT05h

  1,350,000 đ