Hoa lan tường

 • Hoa định kỳ 66
  Mã hoa: DK66

  300,000 đ

 • Hoa để bàn ĐK 34
  Mã hoa: DK34

  408,000 đ

 • Hoa để bàn ĐK 36
  Mã hoa: DK36

  300,000 đ

 • Hoa sự kiện ĐK 33
  Mã hoa: DK33

  264,000 đ

 • Hoa để bàn ĐK 39
  Mã hoa: DK39

  348,000 đ