Tuyển dụng

07:00 | 20/03

  Do nhu cầu phát triển, Điện hoa 24h cần tuyển nhận viên các vị trí sau tại Hà Nội

07:00 | 18/02

  Chi nhánh Hà Nội tuyển dụng 10 nhận viên làm việc pastime, 2 nhân viên làm việc lâu dài

07:00 | 24/10

  Tuyển nhân viên phụ, nhân viên học việc, làm lâu dài, nghỉ một ngày trong tuần

07:00 | 27/02

  Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Điện hoa 24h cần tuyển 8 - 10 thợ cắm hoa làm việc tại Hà Nội và TP. HCM với các yêu cầu sau:

07:00 | 27/02

  Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Điện hoa 24h cần tuyển 8-10 thợ cắm hoa, 20 nhân viên giao hàng.

07:00 | 27/02

  Do nhu cầu công việc, Điện hoa 24h cần tuyển 8-10 thợ cắm hoa, 20 nhân viên giao hàng.

<< 1 2 >>