• Bó Hoa sinh nhật HB321
  -10%
  Mã hoa: HB321

  500,000đ

  450,000 đ

 • Bó hoa tặng nam giới HB14
  -10%
  Mã hoa: HB14

  611,000đ

  550,000 đ

 • Hộp hoa và chocolate 2017
  -10%
  Mã hoa: G122

  988,000đ

  890,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật đẹp, shop hoa sinh nhật HB185
  -25%
  Mã hoa: HB185

  533,000đ

  400,000 đ

 • Hoa tặng sinh nhật, tặng nam giới HB180
  -15%
  Mã hoa: HB180

  529,000đ

  450,000 đ

 • bó hoa tình yêu HB316
  -10%
  Mã hoa: HB316

  544,000đ

  490,000 đ

 • Hộp hoa hồng đỏ
  -10%
  Mã hoa: G118

  861,000đ

  775,000 đ

 • hoa bó sinh nhật Hb330
  -5%
  Mã hoa: HB330

  578,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi HB351
  Mã hoa: HB351

  560,000 đ

 • Hoa sinh nhật đẹp HB353
  Mã hoa: HB353

  850,000 đ

 • Bó Hoa sinh nhật HB321
  -10%
  Mã hoa: HB321

  500,000đ

  450,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật đẹp, shop hoa sinh nhật HB185
  -25%
  Mã hoa: HB185

  533,000đ

  400,000 đ

 • Hoa tặng sinh nhật, tặng nam giới HB180
  -15%
  Mã hoa: HB180

  529,000đ

  450,000 đ

 • bó hoa tình yêu HB316
  -10%
  Mã hoa: HB316

  544,000đ

  490,000 đ

 • Bó hoa hồng 2017
  Mã hoa: HB223

  700,000 đ

 • Bó hồng tình yêu HB270
  Mã hoa: HB270

  650,000 đ

 • Hoa tươi g171
  Mã hoa: G171

  750,000 đ

 • Giỏ hoa hồng đẹp G04
  Mã hoa: G04

  600,000 đ

 • Hoa tươi G173
  Mã hoa: G173

  700,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G115
  Mã hoa: G115

  800,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G167
  Mã hoa: G167

  750,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G168
  Mã hoa: G168

  600,000 đ

 • Hôp hoa tươi tặng valentine
  Mã hoa: G160

  700,000 đ

 • Giỏ hoa tươi đẹp, giỏ hoa trái tim G161
  Mã hoa: G161

  650,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương đẹp và rẻ KT96
  -20%
  Mã hoa: KT96h

  625,000đ

  500,000 đ

 • Lẵng hoa chúc mừng khai trương KT101
  -20%
  Mã hoa: KT101h

  875,000đ

  700,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp 2017
  Mã hoa: KT134h

  3,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng khai trương
  Mã hoa: KT131h

  1,800,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương, mẫu hoa khai trương đẹp KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97h

  722,000đ

  650,000 đ

 • Hoa tặng cấp trên, lãnh đạo KT17
  Mã hoa: KT17h

  1,980,000 đ

 • Hoa khai trương KT135
  Mã hoa: KT136h

  1,400,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương công ty, vp, shop KT94
  Mã hoa: KT94h

  1,200,000 đ

 • Vòng hoa chia buồn CB03
  Mã hoa: CB03h

  800,000 đ

 • Hoa chia buồn CB36
  Mã hoa: CB36h

  950,000 đ

 • Vòng hoa chia buồn CB05
  Mã hoa: CB05h

  850,000 đ

 • Lẵng hoa chia buồn CB11
  Mã hoa: CB11h

  990,000 đ

 • Vòng hoa chia buồn VH04
  Mã hoa: VH04h

  700,000 đ

 • Vòng hoa chia buồn CB04
  Mã hoa: CB04h

  850,000 đ

 • Hoa tang lễ, hoa đám tang CB40
  Mã hoa: CB40h

  1,050,000 đ

 • Vòng hoa chia buồn VH08
  Mã hoa: VH08h

  750,000 đ