• Bó hoa sinh nhật HB588
  -5%
  Mã hoa: HB588

  631,000đ

  600,000 đ

 • Bó hoa tươi HB591
  -5%
  Mã hoa: HB591

  736,000đ

  700,000 đ

 • Hoa sinh nhật
  -5%
  Mã hoa: G642

  842,000đ

  800,000 đ

 • Hoa khai trương KT175
  -5%
  Mã hoa: KT175

  1,073,000đ

  1,020,000 đ

 • Hoa sinh nhật G639
  -5%
  Mã hoa: G639

  1,073,000đ

  1,020,000 đ

 • Giỏ hoa G603
  -5%
  Mã hoa: G603

  1,073,000đ

  1,020,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97

  866,000đ

  780,000 đ

 • Bó hoa
  Mã hoa: HB607

  850,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật HB588
  -5%
  Mã hoa: HB588

  631,000đ

  600,000 đ

 • Bó hoa Ohara
  Mã hoa: HB48

  4,200,000 đ

 • Hoa sinh nhật HB583
  Mã hoa: HB583

  750,000 đ

 • Bó hoa hồng ohara HB598
  Mã hoa: HB598

  10,000,000 đ

 • Bó hoa hồng HB194
  Mã hoa: HB194

  950,000 đ

 • Bó hoa hồng đỏ HB597
  Mã hoa: HB597

  8,000,000 đ

 • Bó hoa
  Mã hoa: HB608

  900,000 đ

 • Hoa sinh nhật G594
  Mã hoa: G594

  850,000 đ

 • Hoa sinh nhật G597
  Mã hoa: G597

  1,000,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: G647

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa
  Mã hoa: G650

  2,500,000 đ

 • Bình hoa tặng sinh nhật
  Mã hoa: G614

  2,550,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G633
  Mã hoa: G633

  1,200,000 đ

 • Giỏ hoa G147
  Mã hoa: G147

  1,500,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: G648

  1,200,000 đ

 • Hoa khai trương
  Mã hoa: KT176h

  1,320,000 đ

 • Hoa khai trương KT174
  Mã hoa: KT174h

  2,376,000 đ

 • Hoa khai trương KT175
  -5%
  Mã hoa: KT175h

  1,073,000đ

  1,020,000 đ

 • Hoa khai trương KT173
  Mã hoa: KT173h

  1,680,000 đ

 • Hoa khai trương KT179
  Mã hoa: KT179h

  3,360,000 đ

 • Hoa khai trương KT177
  Mã hoa: KT178h

  1,140,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT151
  Mã hoa: KT151h

  888,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT172
  Mã hoa: KT172h

  1,680,000 đ