• Lẵng hoa khai trương rẻ KT96
  -10%
  Mã hoa: KT96

  533,000đ

  480,000 đ

 • Bình hoa tặng lãnh đạo, cấp trên SNM162
  -10%
  Mã hoa: SNM162

  1,666,000đ

  1,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97

  722,000đ

  650,000 đ

 • Shop hoa tươi G425
  -10%
  Mã hoa: G425

  1,000,000đ

  900,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT135
  -25%
  Mã hoa: KT135

  826,000đ

  620,000 đ

 • Hộp hoa hồng đỏ G170
  -10%
  Mã hoa: G170

  722,000đ

  650,000 đ

 • Giỏ hoa hồng đỏ
  -10%
  Mã hoa: G38

  666,000đ

  600,000 đ

 • Bó hoa tươi HB321
  -10%
  Mã hoa: HB321

  500,000đ

  450,000 đ

 • hoa bó sinh nhật HB346
  Mã hoa: HB346

  550,000 đ

 • Hoa sinh nhật đẹp
  Mã hoa: HB461

  750,000 đ

 • Hoa tặng sinh nhật, tặng nam giới HB180
  Mã hoa: HB180

  450,000 đ

 • Mẫu bó hoa sinh nhật đẹp
  Mã hoa: HB460

  600,000 đ

 • Bó hoa hồng HB213
  Mã hoa: HB213

  550,000 đ

 • bó hoa tươi HB238
  Mã hoa: HB238

  650,000 đ

 • Bó hoa tặng sinh nhật HB359
  Mã hoa: HB359

  1,000,000 đ

 • Bó hoa hồng đẹp
  Mã hoa: HB458

  3,200,000 đ

 • hoa tươi đẹp G115
  Mã hoa: G115

  950,000 đ

 • Giỏ hoa chúc mừng G303
  Mã hoa: G303

  800,000 đ

 • Hoa tươi tặng đối tác, khách hàng G410
  Mã hoa: G410

  1,450,000 đ

 • Giỏ hoa tươi G411
  Mã hoa: G411

  748,000 đ

 • Giỏ hoa hướng dương đẹp
  Mã hoa: G553

  550,000 đ

 • Hoa tươi đẹp G436
  Mã hoa: G436

  800,000 đ

 • Giỏ hoa sinh nhật đẹp
  Mã hoa: G201

  1,500,000 đ

 • GIỎ HOA HỒNG TIM G165
  Mã hoa: G165

  1,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng khai trương
  Mã hoa: KT131h

  1,980,000 đ

 • Hoa chúc mừng đẹp
  Mã hoa: KT150h

  1,980,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương rẻ KT96
  -10%
  Mã hoa: KT96h

  533,000đ

  480,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97h

  722,000đ

  650,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT135
  -25%
  Mã hoa: KT135h

  826,000đ

  620,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp HN
  Mã hoa: KT151h

  2,400,000 đ

 • Hoa mừng khai trương
  Mã hoa: KT148h

  2,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng khai trương 2018
  Mã hoa: KT149h

  1,200,000 đ