• Hoa sinh nhật G595
  -10%
  Mã hoa: G595

  766,000đ

  690,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97

  722,000đ

  650,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi
  -10%
  Mã hoa: HB483

  666,000đ

  600,000 đ

 • Hộp hoa hồng và chocolate
  -10%
  Mã hoa: G89

  1,111,000đ

  1,000,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT18
  -10%
  Mã hoa: KT18

  1,388,000đ

  1,250,000 đ

 • Hoa bó HB589
  Mã hoa: HB589

  700,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB592

  750,000 đ

 • Bó hoa tươi HB590
  Mã hoa: HB590

  600,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB593

  450,000 đ

 • Bó hoa tươi HB591
  Mã hoa: HB591

  650,000 đ

 • Bó hoa tươi
  -10%
  Mã hoa: HB483

  666,000đ

  600,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB579

  625,000 đ

 • Hoa sinh nhật G595
  -10%
  Mã hoa: G595

  766,000đ

  690,000 đ

 • Giỏ hoa G604
  Mã hoa: G604

  1,200,000 đ

 • Giỏ hoa G603
  Mã hoa: G603

  800,000 đ

 • Giỏ hoa sinh nhật đẹp G201
  Mã hoa: G201

  1,550,000 đ

 • Giỏ hoa tươi đẹp G428
  Mã hoa: G428

  800,000 đ

 • Giỏ hoa G601
  Mã hoa: G601

  900,000 đ

 • Giỏ hoa G602
  Mã hoa: G602

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa tươi - G140
  Mã hoa: G140

  490,000 đ

 • Đặt hoa khai trương | Gửi điện hoa khai trương
  Mã hoa: KT46h

  1,300,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT14
  Mã hoa: KT14h

  1,250,000 đ

 • Hoa khai trương
  Mã hoa: KT168h

  1,300,000 đ

 • Hoa khai trương KT166
  Mã hoa: KT166h

  2,500,000 đ

 • Kệ hoa khai trương KT40
  Mã hoa: KT40h

  1,700,000 đ

 • Hoa chúc mừng đẹp KT54
  Mã hoa: KT54h

  3,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97h

  722,000đ

  650,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương rẻ KT96
  Mã hoa: KT96h

  700,000 đ