• Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi HB591
  -5%
  Mã hoa: HB591

  684,000đ

  650,000 đ

 • Giỏ hoa G603
  -5%
  Mã hoa: G603

  842,000đ

  800,000 đ

 • Giỏ hoa tươi đẹp G428
  -5%
  Mã hoa: G428

  1,052,000đ

  1,000,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97

  722,000đ

  650,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB483

  600,000 đ

 • Bó hoa hồng ohara đỏ HB102
  Mã hoa: HB102

  2,000,000 đ

 • Hoa bó HB589
  Mã hoa: HB589

  700,000 đ

 • Bó hoa hồng đỏ HB35
  Mã hoa: HB35

  4,500,000 đ

 • Bó hoa hồng kem phớt HB575
  Mã hoa: HB575

  1,000,000 đ

 • Bó hoa tươi HB591
  -5%
  Mã hoa: HB591

  684,000đ

  650,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB593

  450,000 đ

 • Giỏ hoa G603
  -5%
  Mã hoa: G603

  842,000đ

  800,000 đ

 • Hộp hoa hồng và chocolate
  Mã hoa: G89

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa hồng đỏ - dienhoa24gio.com
  Mã hoa: G557

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa tươi đẹp G428
  -5%
  Mã hoa: G428

  1,052,000đ

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa tưới
  Mã hoa: G555

  2,500,000 đ

 • Giỏ hoa sinh nhật đẹp G201
  Mã hoa: G201

  1,550,000 đ

 • Hoa sinh nhật G595
  Mã hoa: G595

  690,000 đ

 • Giỏ hoa G601
  Mã hoa: G601

  900,000 đ

 • Hoa khai trương KT170
  Mã hoa: KT170h

  2,200,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97h

  722,000đ

  650,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT18
  Mã hoa: KT18h

  1,250,000 đ

 • Hoa khai trương
  Mã hoa: KT168h

  1,100,000 đ

 • Hoa khai trương KT19
  Mã hoa: KT19h

  2,900,000 đ

 • Lẵng hoa chúc mừng KT11
  Mã hoa: KT11h

  2,200,000 đ

 • Hoa khai trương KT169
  Mã hoa: KT169h

  3,500,000 đ

 • Lẵng hoa chúc mừng KT06
  Mã hoa: KT06h

  1,650,000 đ