• Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa tươi
  -10%
  Mã hoa: HB483

  666,000đ

  600,000 đ

 • Hoa sinh nhật G595
  -10%
  Mã hoa: G595

  777,000đ

  700,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97

  722,000đ

  650,000 đ

 • Hộp hoa hồng và chocolate
  -10%
  Mã hoa: G89

  1,111,000đ

  1,000,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT18
  -10%
  Mã hoa: KT18

  1,388,000đ

  1,250,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB579

  625,000 đ

 • Bó hoa hồng phớt - Điện hoa 24h
  Mã hoa: HB471

  750,000 đ

 • Bó hoa sinh nhật HB588
  -10%
  Mã hoa: HB588

  611,000đ

  550,000 đ

 • Bó hoa hồng vàng
  Mã hoa: HB478

  1,000,000 đ

 • Bó hoa tươi
  -10%
  Mã hoa: HB483

  666,000đ

  600,000 đ

 • Hoa sinh nhật HB582
  Mã hoa: HB582

  650,000 đ

 • Bó hoa hồng ohara đỏ HB102
  Mã hoa: HB102

  1,500,000 đ

 • Bó hoa tươi
  Mã hoa: HB477

  1,500,000 đ

 • Hoa sinh nhật G594
  Mã hoa: G594

  690,000 đ

 • Hoa sinh nhật G595
  -10%
  Mã hoa: G595

  777,000đ

  700,000 đ

 • Hoa sinh nhật G590
  Mã hoa: G590

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa chúc mừng G198
  Mã hoa: G198

  2,000,000 đ

 • Giỏ hoa sinh nhật G592
  Mã hoa: G592

  990,000 đ

 • Giỏ hoa hồng đỏ - dienhoa24gio.com
  Mã hoa: G557

  900,000 đ

 • Hoa sinh nhật G593
  Mã hoa: G593

  1,200,000 đ

 • Hoa mừng sinh nhật đẹp, Giỏ hoa hình trái tim G404
  Mã hoa: G404

  3,750,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT141
  Mã hoa: KT141h

  1,600,000 đ

 • Hoa khai trương KT164
  Mã hoa: KT164h

  3,000,000 đ

 • Hoa khai trương KT161
  Mã hoa: KT161h

  1,500,000 đ

 • Hoa chúc mừng KT97
  -10%
  Mã hoa: KT97h

  722,000đ

  650,000 đ

 • Hoa khai trương KT163
  Mã hoa: KT163h

  4,000,000 đ

 • Đặt hoa khai trương | Gửi điện hoa khai trương
  Mã hoa: KT46h

  1,350,000 đ

 • Hoa khai trương KT165
  Mã hoa: KT165h

  1,600,000 đ

 • Hoa khai trương KT162
  Mã hoa: KT162h

  2,200,000 đ