• bó hoa tình yêu HB316
  -10%
  Mã hoa: HB316

  500,000đ

  450,000 đ

 • lẵng hoa khai trương kiểu hàng quốc KT95
  -20%
  Mã hoa: KT95

  4,500,000đ

  3,600,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương đẹp và rẻ KT96
  -20%
  Mã hoa: KT96

  625,000đ

  500,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương KT92
  -10%
  Mã hoa: KT92

  1,211,000đ

  1,090,000 đ

 • Lẵng hoa chúc mừng
  -20%
  Mã hoa: KT101

  875,000đ

  700,000 đ

 • Bó Hoa sinh nhật HB321
  -10%
  Mã hoa: HB321

  500,000đ

  450,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương, mẫu hoa khai trương đẹp KT97
  -0%
  Mã hoa: KT97

  650,000đ

  650,000 đ

 • Giỏ hoa tặng sinh nhật G133
  -10%
  Mã hoa: G133

  550,000đ

  495,000 đ

 • bó hoa tình yêu HB316
  -10%
  Mã hoa: HB316

  500,000đ

  450,000 đ

 • hoa bó sinh nhật Hb330
  -5%
  Mã hoa: HB330

  484,000đ

  460,000 đ

 • Hoa tươi ngày phụ nữ việt nam HB338
  Mã hoa: HB338

  750,000 đ

 • I LOVE YOU G324
  Mã hoa: G324

  2,500,000 đ

 • Bó Hoa sinh nhật HB321
  -10%
  Mã hoa: HB321

  500,000đ

  450,000 đ

 • 99 bông hồng, 4 màu HB56
  Mã hoa: HB56

  2,500,000 đ

 • Bó hoa hồng đỏ, dola HB174
  Mã hoa: HB174

  1,250,000 đ

 • Điện hoa HB93
  Mã hoa: HB93

  750,000 đ

 • Lẵng hoa đẹp G416
  Mã hoa: G416

  935,000 đ

 • Hoa tươi đẹp G409
  Mã hoa: G409

  599,500 đ

 • Lãng hoa tươi v2 G417
  Mã hoa: G417

  1,000,000 đ

 • Giỏ hoa địa lan G132
  Mã hoa: G132

  800,000 đ

 • dịch vụ hoa tươi G407
  Mã hoa: G407

  605,000 đ

 • Lẵng hoa sinh nhật đẹp nhất G418
  Mã hoa: G418

  1,199,000 đ

 • Hoa tươi đẹp sang trọng G408
  Mã hoa: G408

  495,000 đ

 • Giỏ hoa tặng sinh nhật G133
  -10%
  Mã hoa: G133

  550,000đ

  495,000 đ

 • Điện hoa sài gòn KT103
  Mã hoa: KT103h

  1,980,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương đẹp nhất KT122
  Mã hoa: KT122h

  2,200,000 đ

 • Lẵng hoa chúc mừng KT83
  Mã hoa: KT83h

  900,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương đẹp và rẻ KT96
  -20%
  Mã hoa: KT96h

  625,000đ

  500,000 đ

 • Hoa khai trương đẹp KT100
  Mã hoa: KT100h

  2,200,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương, mẫu hoa khai trương đẹp KT97
  -0%
  Mã hoa: KT97h

  650,000đ

  650,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương KT92
  -10%
  Mã hoa: KT92h

  1,211,000đ

  1,090,000 đ

 • Lẵng hoa khai trương đẹp KT07
  Mã hoa: KT07h

  850,000 đ