Hoa thạch thảo

 • Dịch vụ hoa chia buồn CB18
  Mã hoa: CB18

  850,000 đ

 • Hộp hoa và chocolate 2017
  Mã hoa: G122

  1,188,000 đ

 • Bó hoa hồng đẹp
  Mã hoa: HB246

  792,000 đ

 • Hộp hoa và chocolate đẹp 2017
  Mã hoa: G123

  1,068,000 đ

 • Hoa sinh nhật đẹp HB353
  Mã hoa: HB353

  1,260,000 đ

 • Bó hoa hồng vàng HB34
  Mã hoa: HB34

  660,000 đ

 • Bó thạch thảo- thủy chung
  Mã hoa: HB84

  540,000 đ

 • Hoa để bàn ĐK 37
  Mã hoa: DK37

  288,000 đ

 • Hoa để bàn đẹp 2
  Mã hoa: DK52

  240,000 đ

 • Bình hoa định kỳ
  Mã hoa: DK53

  240,000 đ

 • Bình hoa loa kèn
  Mã hoa: DK58

  240,000 đ