Hướng dẫn thanh toán qua Onepay

07:00 | 11/09
     
Hướng dẫn thanh toán qua Onepay Áp dụng với các thẻ nội địa ( ngân hàng trong nước)

 1. Cách đặt hàng qua hệ thống website và thanh toán online qua Onepay:

- Chọn sản phẩm qua hệ thống website

 

Click vào Đặt hàng khi đã chọn được sản phẩm.

-> Giao diện sẽ chuyển sang phần giỏ hàng

 

 

Click vào Thanh toán để chuyển sang màn hình thanh toán - Click vào Thanh toán online bằng tài khoản ngân hàng để thanh toán qua Onepay.

 

-> Giao diện chuyển sang màn hinh đơn hàng: Quý khách vui lòng điền thông tin đơn hàng theo mẫu sau

-> Click vào Tiếp tục sẽ chuyển sang màn hình Xác nhận đơn hàng, Click vào Hoàn thành 

-> Màn hình chuyển sang phần thông báo mã đơn hàng

Quý khách vui lòng click vào Thanh toán an toàn để chuyển sang cổng thanh toán Onepay, Quý khách đăng nhập và thanh toán theo hướng dẫn.

 2. Thanh toán bằng cách khởi tạo Invoice:

- Khi khách hàng cung cấp thông tin đơn hàng cho Điện hoa 24h, điện hoa 24h sẽ gửi link invoice để khách hàng thanh toán.

- Áp dụng với đơn hàng đặt hàng qua điện thoại, email, .. ( không phải hình thức thanh toán online qua hệ thống web của Điện hoa 24h)

=> Hướng dẫn thanh toán qua invoice: https://dienhoa24gio.com/News/1765/huong-dan-thanh-toan-qua-khoi-tao-invoice-onepay.aspx

Quay lại